top of page

Czym jest Gestalt?

psychoterapeuta opole
Istotą terapii Gestalt jest spotkanie z drugim człowiekiem. Przebiega ono w atmosferze wzajemnego zaufania i akceptacji.

Terapia jest procesem poznawania siebie, poszerzania świadomości swoich uczuć, przeżyć i myśli oraz odkrywania tego, jak to jacy jesteśmy oddziaływuje na bliskie relacje z innymi. 

Kiedy jesteśmy autentyczni i świadomi siebie możemy kreować nasze życie w oparciu o decyzje podjęte w zgodzie z naszymi potrzebami, często o których istnieniu dowiadujemy się dopiero w trakcie procesu terapii. 


Zmiana pojawia się wtedy, gdy stajemy się tym, kim jesteśmy, a nie gdy usiłujemy stać się tym, kim nie jesteśmy.
                                                - Arnold R. Beisser

 

Napisz do mnie

+48 607 689 664 | +34 610 668 959

  • White Facebook Icon

Znajdź mnie na Facebook'u

bottom of page