Czym jest Gestalt?

psychoterapeuta opole
Gestalt (niem. postać) to rodzaj terapii. Teoria i praktyka terapii Gestalt zawiera się w formule: "Tu i Teraz - Ja i Ty". Z filozoficznego punktu widzenia u podłoża terapii Gestalt leży obraz człowieka, który bierze życie w swoje ręce, zgodnie z zasadą samoodpowiedzialności i samoregulacji, całościowo spostrzega siebie oraz własne otoczenie i je aktywnie zmienia. Wymiana ze światem odbywa się Tu i Teraz w formie spotkania Ja i Ty. Stąd zdanie "Tu i Teraz - Ja i Ty". Tak rozumiany kontakt prowadzi do rozwoju jednostki. 
 
(Victor Chu, Psychoterapia Gestalt, Oficyna Wydawnicza "Kanon" 1993)
 
Więcej informacji na stronie www.gestalt.pl 
  • Facebook Czyste Szary

K O N T A K T

mgr Małgorzata Letachowicz

Psychoterapeuta Gestalt Opole

6 0 7  6 8 9  6 6 4